Skip to main content

Kitab Qawaid Fiqhiyyah


Pengasasnya ialah Imam Abi Zaid al-Dabusi (الإمام أبي زيد الدبوسي). Wafat pada tahun 430H. Akan tetapi pada masa itu kaedah masih bercampur-campur sehinggalah dipecah-pecahkan oleh ulama kemudiannya. Al-Dabusi tidak menggelarnya sebagai qawaid akan tetapi kaedahnya dapat menyelesaikan banyak permasalahan. Asalnya sebanyak 85 kaedah.

Kaedah tersebut diperbaharui oleh para ulama Hanafiah sehinggalah sekitar kurun ke-5 dan ke-6 datang Imam Nasafi mensyarahkan Qawaid Kurkhi [القواعد الكرخي]. Akan tetapi ia bukan dari Hanafiah kerana Imam Nasai bermazhab Syafie. Kemudian sehingga kurun mendatang baru muncul kaedah-kaedah baru yang dibentang oleh para ulama r.h.

Antara kitab Qawaid Fiqhiyyah (القواعد الفقهية) yang masyhur ialah:

1. Kitab [قواعد الأحكام في مصالح الأنام] oleh Imam ‘Izzi Abdul Aziz bin Abdul Salam al-Syafie (الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي). Wafat tahun 616H. Kitab ini juga dikenali dengan nama [القواعد الكبرى] dan satu lagi dinamai [القواعد الصغرى].

2. Kitab [أنوار البروق في أنواء الفروق] atau masyhur dengan nama [كتاب الفروق] oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qurafi al-Maliki (الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي). Wafat tahun 684H.

3. Kitab [الأشباه والنظائر] oleh Imam Sadruddin Muhmmad bin Umar al-Syafie dikenali Ibnu Wakil dan Ibnu Murahil (الإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وبابن المرحل). Wafat tahun 716H.

4. Kitab [القواعد] oleh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Muqri al-Maliki (أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي). Wafat tahun 758H. Kitab ini mengumpulkan 1200 kaedah.

5. Kitab [الأشباه والنظائر] oleh Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Ali al-Subki (الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي). Wafat tahun 771H.

6. Kitab [المنثور في ترتيب القواعد الفقهية] oleh Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi (الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركش). Wafat pada tahun 794H. Beliau telah menyusun sebanyak 1000 bait bagi memudahkan untuk menghafalnya.

7. Kitab [تقرير القواعد وتحرير الفوائد] oleh Abi Faraj Abdul Rahman bin Rejab al-Hanbali (أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي). Wafat pada tahun 790H. Ditahqiq oleh Syeikh Hamid al-Fiqi (الشيخ حامد الفقي) dibawah tajuk kitab [القواعد في الفقه الإسلامي].

8. Kitab [القواعد] oleh Imam Taqiyuddin al-Husaini al-Husni (الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الشافعي). Wafat pada tahun 829H.

9. Kitab [الأشباه والنظائر] oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti (الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي). Wafat pada tahun 911H. Antara kitab paling masyhur.

10. Kitab [إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك] oleh Abi Abbas Ahmad bin Yahya al-Maliki (أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي المالكي). Wafat pada tahun 914H. Ditahqiq oleh Ahmad Abu Tahir al-Khitabi (أحمد أبو طاهر الخطابي). Diterbit di Ribat, Moroco pada 1400H.

11. Kitab [الأشباه والنظائر] oleh Imam Zainuddin bin Ibrahim dikenali Ibnu Najim al-Hanafi (الإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي). Wafat pada tahun 970H. Antara kitab Qawaid paling masyhur.

12. Majalah [مجلة الأحكام العدلية العثمانية] yang diterbitkan pada tahun 1286H. Sebanyak 99 kaedah terpilih dikumpul. Dikumpul oleh Ibnu Najim (ابن نجيم) dan al-Khadami (الخادمي).

13. Kitab [الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية] oleh Syeikh Mahmud Hamzah (الشيخ محمود حمزة) Mufti Damsyik pada zaman Sultan Abdul Hamid. Wafat pada tahun 1305H. Terkumpul 240 kaedah fiqhiyyah menurut mazhab Hanafi.

14. Kitab [المدخل الفقهي العام] oleh Mustafa Zarqa (مصطفى الزرقا).

15. Kitab [شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا] oleh ayah Mustafa Zarqa (والد الشيخ مصطفى الزرقاء). Dicetak al-Gharb al-Islamiy, Beirut, 1403H.

16. Kitab [القواعد الفقهية نشأتها وتطورها] oleh Ali bin Ahmad al-Nadwi (الشيخ علي بن أحمد الندوي). Kitab ini adalah kertas kerja M.A beliau di Universiti Ummul Qura. Dicetak di Darul Qalam, Damsyik, 1406H.

Comments

Popular posts from this blog

Kaedah Al-Umuru Bi Maqasidiha

Oleh WAN JEMIZAN W. DERAMAN dan AHMAD TERMIZI MOHAMED DIN

KAEDAH Fiqh (قاعدة الفقه) yang pertama ialah Al-Umuru Bi Maqasidiha (الأمور بمقاصدها) yang bermaksud (setiap perkara dinilai berdasarkan niat dan matlamat). Sebenarnya, kaedah ini dikemukakan oleh para ulama dengan merujuk kepada nas al-Quran dan hadis Nabi SAW.
Tunjang utama kepada kaedah ini ialah berasaskan hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Katthab (عمر الخطاب): Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu.”
Melalui hadis ini, kita dapat memahami bahawa niat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam k…