Skip to main content

Qawaid Fiqhiyyah 4

Kaedah 31:

الضرر يزال

Kaedah 32:

الضرر لا يزال بمثله

Kaedah 33:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Kaedah 34:

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

Kaedah 35:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Kaedah 36:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما

Kaedah 37:

يُختار أهون الشرين

Kaedah 38:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Kaedah 39:

العادة محكمة

Kaedah 40:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Comments

Popular posts from this blog

Kaedah Al-Umuru Bi Maqasidiha

Oleh WAN JEMIZAN W. DERAMAN dan AHMAD TERMIZI MOHAMED DIN

KAEDAH Fiqh (قاعدة الفقه) yang pertama ialah Al-Umuru Bi Maqasidiha (الأمور بمقاصدها) yang bermaksud (setiap perkara dinilai berdasarkan niat dan matlamat). Sebenarnya, kaedah ini dikemukakan oleh para ulama dengan merujuk kepada nas al-Quran dan hadis Nabi SAW.
Tunjang utama kepada kaedah ini ialah berasaskan hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Katthab (عمر الخطاب): Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu.”
Melalui hadis ini, kita dapat memahami bahawa niat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam k…